studenter på studentflaket

Hur kan man fira studenten med ofullständiga betyg?

Studentmottagningen, 15 april 2023

Att ta studenten är en stor och minnesvärd händelse i de flesta ungdomars liv, men vad händer om man inte klarar av gymnasiet och har ofullständiga gymnasiebetyg? Kan man fortfarande fira studenten?

För många studenter och föräldrar är detta en relevant och angelägen fråga, och det kan vara svårt att navigera i denna känsliga situation.

I denna artikel kommer vi att därför utforska hur man kan fira studenten trots ofullständiga gymnasiebetyg, och vad de flesta studenter och föräldrar väljer att göra i denna situation.

Att fira studenten trots ofullständiga betyg

Studentfirandet är en viktig milstolpe i många ungdomars liv och en chans att fira allt det hårda arbete och engagemang som lagts ner under gymnasietiden.

Om en student inte klarar av gymnasiet med fullständiga betyg är det ändå möjligt att uppmärksamma deras ansträngningar och prestationer på olika sätt.

Normalt sätt så väljer många studenter som inte har fullständiga betyg att forfarande delta på bland annat utspringet, studentflaket och studentbalen. Men för studentmottagningen så brukar det se rätt så olika ut, där familjer och studenter väljer att "fira studenten" på olika sätt.

Här följer de vanligaste alternativen på hur man kan göra med studentmottagningen, och fira studenten trots ofullständiga betyg.

Alternativ 1. Mindre intim mottagning

Ett sätt att fira studenten trots ofullständiga betyg är att arrangera en mindre och mer intim mottagning. Detta kan innebära att bjuda in de närmaste familjemedlemmarna och några nära vänner för att fira tillsammans i en mer avslappnad och privat atmosfär.

En intim mottagning ger studenten möjlighet att dela sina erfarenheter och känslor kring sina studier med personer som stöttar och förstår dem.

Det kan också vara en chans att uppmuntra studenten inför framtida studier eller yrkesliv, och fira de framsteg och prestationer de redan gjort.

Alternativ 2: Vänta med studentmottagning tills studenten läst upp betygen

För vissa studenter och familjer kan det kännas mer meningsfullt att vänta med studentmottagningen tills studenten har läst upp sina betyg och uppnått fullständiga gymnasiebetyg.

Detta kan ge studenten en extra motivation att fokusera på sina studier och sträva efter att förbättra sina betyg. När studenten har läst upp betygen och uppnått sina mål kan en traditionell studentmottagning arrangeras för att fira prestationen.

Det kan också vara en möjlighet att bjuda in en större grupp av vänner, släktingar och bekanta för att dela glädjen över studentens fullföljande av gymnasieutbildningen.

Alternativ 3: Vanlig fest utan fokuset på betygen

Ett annat sätt att fira studenten trots ofullständiga betyg är att arrangera en mer traditionell fest, utan att lägga huvudfokus på betyg eller skolprestationer.

Detta kan vara en möjlighet att samla vänner, familj och bekanta för att fira gemenskap, vänskap och ungdomens glädje.

Festen kan innehålla musik, mat, dryck och underhållning, precis som en vanlig studentfest. Istället för att betona betygen kan man välja att fokusera på andra prestationer och erfarenheter.

Alternativ 4: Skippa mottagningen helt

Ett fjärde alternativ är att helt enkelt skippa studentmottagningen och inte arrangera något särskilt firande.

Det kan vara ett val som passar vissa familjer och studenter bättre, särskilt om de föredrar att undvika uppmärksamhet kring ofullständiga betyg eller om studenten vill fokusera helt på att förbättra sina betyg och studera vidare.

De vanligaste alternativen för att fira studenten trots ofullständiga betyg är alternativ 1 (mindre intim mottagning) och alternativ 2 (vänta med studentmottagning tills studenten läst upp betygen).

Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte finns något rätt eller fel sätt att fira studenten i denna situation, utan det är upp till varje familj och student att avgöra vad som passar bäst för dem.

Krav för att klara gymnasiet - En översikt

För att förstå vad som krävs för att fullfölja gymnasiet och erhålla en gymnasieexamen är det viktigt att känna till de olika kraven för både yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Yrkesprogram och gymnasieexamen:

För att klara ett yrkesprogram och få en gymnasieexamen måste elever uppnå följande:

 • Erhålla minst 2250 godkända poäng av totalt 2500 möjliga poäng
 • Få godkänt i Svenska 1
 • Få godkänt i Engelska 5
 • Få godkänt i Matematik 1
 • Få godkänt i Gymnasiearbete (100 poäng)
 • Få minst 400 godkända poäng i de ämnen som är gemensamma för programmet

Högskoleförberedande program och gymnasieexamen:

För att klara ett högskoleförberedande program och få en gymnasieexamen måste elever uppnå följande:

 • Erhålla minst 2250 godkända poäng av totalt 2500 möjliga poäng
 • Få godkänt i Svenska 1, 2 och 3
 • Få godkänt i Engelska 5 och 6
 • Få godkänt i Matematik 1
 • Få godkänt i Gymnasiearbete (100 poäng)

Om en elev inte uppfyller kraven för en gymnasieexamen får de istället ett studiebevis. Ett studiebevis är ett dokument där alla lästa kurser och betyg redovisas.

Hur många är det som klarar av gymnasiet?

Enligt Skolverket går knappt 74 procent av alla elever som börjar på ett yrkes- eller högskoleförberedande program på gymnasiet ut med en godkänd gymnasieexamen.

Detta innebär att drygt var femte elev, eller cirka 26 procent, antingen inte slutför sina studier eller går ut med ofullständiga betyg.

Dessa siffror visar att det finns en betydande andel elever som inte klarar av gymnasiet med fullständiga betyg.

Det är viktigt att komma ihåg att varje elev har sin unika situation och att det finns många anledningar till varför vissa elever inte når upp till kraven för en fullständig gymnasieexamen.
Du kanske också gillar